Rekonstrukcija javne rasvete u Somboru

Predstavljamo neke od ulica u kojima je urađena rekonstrukcija javne rasvete.

Postavljene ulične svetiljke AG-LD150KL 150W – Apatinski put.

Postavljene ulične svetiljke AG-LD120KL 120W – Arsenija Čarnojevića.