Prema posebim zahtevima kupca, kao što je urađeno i u ovom slučaju kada je kreirana svetiljka za benzinsku stanicu korišćenjem LED reflektora oznake AG-BL-FL-90W-05, moguće je kreirati svetiljke sa posebnim oblicima kućišta. Takođe urađena rekonstrukcija svetiljke na gradskom šetalištu u Somboru koju možete videti na objavi primer rekonstruisane svetiljke Sombor.

SVI PROIZVODI