Povećanje energetske efikasnosti u smislu uštede energije u rasveti dovodi, pre svega, do uštede u energiji i novcu a zatim i do poboljšanja pouzdanosti i performansi sistema za rasvetu.

Smanjenjem nepotrebnih gubitaka smanjuje se i potreba za proizvodnjom energije a samim tim i smanjuje se i emisija CO2 i drugih štetnih materija u atmosferu.

Smanjenje emisije CO2  u atmosferu predstavlja obavezu i po protokolu o klimatskim promenama potpisanim u Kjotou 1997. godine po kom su zemlje EU trebale u periodu od 2008 do 2012 smanjiti emisiju štetnih sastojaka za najmanje 8 % u odnosu na nivo iz 1990-e godine.

Posmatrano iz tog aspekta, LED osvetljenje postaje sve interesantnije za primenu u različitim oblastima.

Osnovne prednosti LED tehnologije su sledeće:

  • Proizvodi sa LED izvorima svetlosti najnovije generacije, koje koristimo u našim svetiljkama, imaju radni vek i preko 100.000 radnih sati nakon čega svetlosni fluks ne pada za više od 30% za razliku od proizvoda sa živinim i natrijumovim izvorima svetlosti čiji se radni vek procenjuje na 8.000, odnosno 16.000 radnih sati respektivno.
  • Zahvaljujući garantnom roku od tri, pet, sedam pa čak i deset godina koje proizvođači LED svetiljki nude, praktično je omogućen rad bez ikakvog održavanja.
  • Većina proizvoda sa LED izvorima svetlosti pokazuje izuzetne radne osobine i pri niskim temperaturama.
  • Proizvodi sa LED izvorima svetlosti uglavnom imaju mogućnost dimovanja i daljinskog upravljanja te su izuzetno pogodni za primenu u takozvanim „pametnim gradovima“ što i jeste jedan od ciljeva modernih gradova, čime se postižu dodatne uštede.
  • LED svetiljke su  izuzetno pogodne za intenzivno korišćenje, ne zrače toplotu u pravcu emitovanja svetlosti, ne postoji opasnost od infracrvenog ili ultraljubičastog zračenja i slično.
Dugogodišnjom saradnjom sa renomiranim svetskim proizvodjačima iz oblasti LED rasvete, kao i sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, u mogućnosti smo da ponudimo najkvalitetnije LED svetiljke i rasvetna tela, kao i da pružimo usluge snimanja postojećeg stanja rasvete sa merenjem nivoa osvetljaja, izradu analize mogućnosti sa predloženim rešenjima, izradu idejnog, glavnog i projekta izvedenog stanja, isporuku i zamenu svetiljki, puštanje u rad, rekonstrukciju postojećih svetiljki, projektovanje i implementaciju daljinskog sistema upravljanja.
Posebno je važno napomenuti i to da su praktično svi proizvodi usklađeni sa potrebama i zahtevima kupca te da ih je moguće isporučiti u nestandardnim oblicima kućišta.

 ASORTIMAN PROIZVODA

LED svetiljke za uličnu rasvetu
LED svetiljke za uličnu rasvetuProizvodi iz ove grupe namenjeni su za javnu rasvetu (osvetljenje ulica i puteva, biciklističkih i pešačkih staza i slično).
Urbane LED svetiljke
Urbane LED svetiljkeProizvodi iz ove grupe namenjeni su za dekorativno osvetljenje parkovskih površina, gradskih trgova, pešačkih zona i slično.
LED svetiljke za hale
LED svetiljke za haleProizvodi iz ove grupe namenjeni su za unutrašnje osvetljenje proizvodnih, poslovnih i sportskih hala pri čemu se uvek postavljaju na plafon ili odgovarajuće nosače a osvetljavaju donji deo hale (pod).
LED svetiljke za sportske objekte
LED svetiljke za sportske objekteProizvodi iz ove grupe su namenjeni za opremanje stadiona, sportskih hala, školskih sportskih sala, sportskih terena na otvorenom i u balonima za tenis, futsal, rukomet, odbojku, košarku, bazene…
Dekorativne LED svetiljke za fasade
Dekorativne LED svetiljke za fasadeProizvodi iz ove grupe namenjeni su za dekorativno osvetljenje kulturno-istorijskih spomenika, objekata od posebnog značaja, gradskih trgova i slično.
LED reflektori
LED reflektoriProizvodi iz ove grupe namenjeni su prvenstveno za spoljašnje osvetljenje (osvetljenje objekata i prilaza objektima, osvetljenje manjih sportskih terena) ali se mogu iskoristiti i za unutrašnje osvetljenje (sportske hale, proizvodne sale, sale za proslave i slično).
LED svetiljke za unutrašnje osvetljenje
LED svetiljke za unutrašnje osvetljenjeProizvodi iz ove grupe namenjeni su za unutrašnju rasvetu u institucijama (upravne zgrade, bolnice, škole, muzeji, objekti kulture, sporta), poslovnim objektima (kancelarije, prodavnice, apoteke, saloni, tržni centri), domaćinstvima...
Namenski kreirane LED svetiljke
Namenski kreirane LED svetiljkePrema posebnim zahtevima kupca moguće je kreirati svetiljke sa posebnim oblicima kućišta, na primer, za benzinske stanice.
Solarne LED svetiljke
Solarne LED svetiljkeProizvodi iz ove grupe su namenjeni za osvetljenje objekata van mreže elektrosnabdevanja, kao i za objekte koje treba posebno osvetliti kao što su pešački prelazi, dvorišta škola, bolnica i drugih institucija.