Proizvodi iz ove grupe su namenjeni za osvetljenje objekata van mreže elektrosnabdevanja, kao i za objekte koje treba posebno osvetliti kao što su pešački prelazi, dvorišta škola, bolnica i drugih institucija.
Po želji kupca, kreiramo komplet solarnih panela sa LED svetiljkama iz našeg programa sa pripadajućim elementima (akumulaciona jedinica, kontroler, kamera, senzor, alarm i dr.).
Na poziv, izlazimo na teren, predlažemo rešenje, radimo projektno-tehničku dokumentaciju, kompletiramo opremu, postavljamo, programiramo i puštamo u rad, obučavamo korisnike i pružamo stručnu pomoć.

SVI PROIZVODI