LED svetiljke za dekorativno osvetljenje fasada, reprezentativnih objekata, objekata pod zaštitom države, crkava, manastira, ustanova kulture, nauke i zdravstvenih objekata. Kućište je izrađeno od kvalitetnih materijala. Svetlost se može direktno usmeriti na predmet ili objekat koji se želi istaći i osvetliti (direktno osvetljenje) i na taj način se stvara takozvana „igra senki“ koja mnogo doprinosi sveopštem utisku. Pored toga, moguće je izvor svetlosti postaviti i tako da se svetlost odbija od prethodno pomenutih površina (indirektno osvetljenje). Svi proizvodi iz ove grupe imaju mogućnost promene boje (R/G/B/W) i upravljanja putem računara (DMX). U zavisnosti od posebnih zahteva kupca, moguće je izvesti većinu proizvoda sa razlicitim vrednostima ugla osvetljaja (od 8 stepeni, sto predstavlja maksimalnu usmerenost, do 60 stepeni). Svi proizvodi su hermetički zatvoreni čim je obezbeđen dug vek trajanja i postojan izvor svetlosti.

SVI PROIZVODI