Proizvodi iz ove grupe namenjeni su prvenstveno za unutrašnju rasvetu u institucijama (upravne zgrade, bolnice, škole, muzeji, objekti kulture), poslovnim objektima (kancelarije, prodavnice, apoteke, saloni, tržni centri…) i domaćinstvima gde se mogu koristiti LED paneli snage 25 W – 40 W visoke energetske efikasnosti ili LED sijalice sa grlom E27, koje imaju stepen zaštite IP 44 i čija snaga ne prelazi 20 W, čime se ostvaruju značajne uštede energije. Takođe se koriste i za spoljašnju rasvetu (LED sijalice za spoljašnju rasvetu sa grlom E40, koje imaju stepen zaštite IP64 i čija snaga se kreće u rasponu od 12 W do 54 W u zavisnosti od iskorišćene količine LED izvora ili LED paneli sa visokim stepenom zaštite (do IP65) kao i drugi proizvodi ove kategorije sa višim stepenom zaštite). Svi proizvodi su odlikuju izuzetnom efikasnošću.

SVI PROIZVODI