Osvetljenje mosta u Crvenki

Korišćena LED ulična svetiljka AG-LD150KL sa proračunom zahtevanom optikom i lirom. Raspon između stubova preko 70 metara.