Bački Petrovac – raskrsnica

Osvetljenje raskrsnice ispred zgrade opštine.

Korišćene LED ulične svetiljke AG-LD150KL 5050 i AG-LD060KM 5050.

Postavljene na postojeću infrastrukturu.